Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2014 01:00, số lượt xem: 465

Khuyết rồi cả những tròn tay
dạm hoa, hoa rũ
tựa cây, cây rầu
vắt lên trán, ngỡ bạc đầu
đếm từng khuya khoắt, ngỡ sầu thâu lâu...

Khuyết rồi giữa mảnh tròn âu
yếm lá dâu héo
úa châu gỗ vằn
vèo nhẫn cỏ
rối thư văn
vo dấu mực tím
tía rằn tim reo...

Vệt hờ ngọt nhạt mốc meo
loe leo lét giữa ngoằn ngoèo mắt vôi
khuyết trăng lấp ló vòng môi
xưa em có rỡ...?
xưa tôi có ràng...?
ai làm cho lạnh răng vàng...?
lả lơi bầu rượu, quềnh quàng túi thơ...

Cạn rồi khuyết cả vu vơ...
men tình men gạo vật vờ chiêm bao...
thức mơ lạch cạch lào cào...
bóng đâu đành đạch dãy vào hoang hoai...