Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/05/2015 00:47, số lượt xem: 363

Hỏi nỗi cô đơn màu trắng?
Hay nỗi cô đơn màu đen?
Tôi có thể thấu hiểu tất cả
Nhưng chỉ trừ chính tôi...

Hỏi nỗi cô đơn vị ngọt?
Hay nỗi cô đơn mùi hôi?
Có thể không gì cả
Nhưng chỉ trừ đơn côi..

Tôi chỉ thích yên tĩnh
Để thấu hiểu cuộc đời
Tôi chỉ thích độc lập
Khám phá mọi điều thôi

Hỏi tương lai màu bạc?
Hay tương lai màu vàng?
Tôi cũng không rõ nữa
Nhưng tôi cần đơn côi

Tôi cần gian phòng nhỏ
Làm việc lẫn nghỉ ngơi
Và một người vợ nhỏ
Chia sẻ tình đơn côi

Tôi cũng cần bạn chứ
Tiếc rằng rất ít ỏi
Những người thực sự hiểu
Giá trị tình đơn côi

Là cô thân độc ảnh
Nhưng tôi chẳng xa xôi
Vẫn luôn luôn gần gũi
Với sự thật cuộc đời

Vui tận hưởng cô đơn
Nỗi cô đơn buốt giá
Nỗi cô độc tuyệt vời
Là tình yêu cao cả
Thượng đế dành cho tôi...