Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/09/2014 20:02, số lượt xem: 432

Vũ trụ không ngừng biến hoá
Năng lượng không ngừng chuyển đổi
Tưởng là vô cùng vô tận
Lại đều chung những hệ trục mà thôi
Dẫu là vô cùng vô tận
Lại đều chung hệ thông số mà thôi
Dẫu là vô cùng vô tận
Lại đều chung hệ quy luật mà thôi
Dù thế giới vô vàn ảo biến
Vẫn dựa trên những điều không thay đổi
Dù thế giới bao la rộng lớn
Không vượt qua những điều không thay đổi
Đấy là những hằng số thống trị vạn vật
Đấy là những quy luật thống trị muôn loài
Giống như bạn khác tôi nhưng chúng ta cùng là người
Giống như người khác thú nhưng không ăn thì không sống nổi
Giống như Thú khác Vật nhưng không năng lượng thì không thành nổi
Mọi Tương đối đều dựa trên Tuyệt đối
Tuyệt đối bao trùm lên tương đối.
Vũ trụ vô cùng nhưng không đổi.