Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/07/2014 12:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Quân Vĩ Cương vào 28/07/2014 21:00, số lượt xem: 531

Li ti đốm bụi đỏ ngàu
Vất vơ vương sợi nắng nhàu da vôi
Li ti tóc sủi như sôi
Tơ mây đen bạc bụi đời mài hao
Li ti rục rịch tế bào
Da thịt nhão nhào gân guốc bòng bong
Li ti lấm chấm đục trong
Mắt khan nhuộm chải mơ mòng chơi vơi
Li ti vỡ sáng vào tôi
Vỡ tôi vào tối vỡ đời vào tim
Li ti khuyết nổi khuyết chìm
Li ti tình để rồi tình li ti
Tay quơ ôm ấp xiết ghì
Ròng ròng trôi lọt kẽ di động hồn

Bụi nào tan rối phận con
Quăng thân vào bụi vùi chôn tháng ngày.