Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/09/2014 14:55, số lượt xem: 514

Hũ mơ... hũ mộng...
Ồng ộc tốc ra
Lũ gạo ông
Lũ...
gạo bà xẩm xôi
Cuốn phăng trôi!
Cuốn phăng trôi!
Cuốn thành thị đỏ ngập đồi mộng du
Gạo ông móc dập cần cù
Gạo bà điên đảo đánh đu đì đoàng
Áo quần, đồ đạc banh toang
Rác rưởi lẫn với bạc vàng chểnh mông
Sấm vang sét toé lụ đồng
Úp úp lật lật chổng vồng động thu
Gạo ầm ập trút vu vu
Đổ tường đổ cột
vụt vù trúc dinh
Dân đen ú ớ thất kinh
Quan oang oảng quát làm
Tình... hình như vỡ đê
Lính hì hục chống lũ đè
Bốn bề nhao nháo du kè du côn
Nạn ba bảy kiếp lập dồn
Ào ào ba bảy mặt lùn à uôm
Gạo ồng ộc thốc như bơm
Lũ la lũ lượt thọc mồm quan thâm
Dân tình nổi trống kêu oan...
Ngợp đồng...