Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/09/2014 20:05, số lượt xem: 433

Dù Hỗn loạn vẫn Vô hình dẫn lối
Một biến hoá xoay quanh trục không đổi
Vạn biến hoá xoay quanh trường không đổi
Mà sản sinh muôn ảo hình tương đối

Tố tượng phát sinh khi một thể phân đôi
Chia về hai vô cùng xung đối
- trạng thái cực đoan sự sống không theo nổi
Tương đối là khi hai cực cùng giao phôi
Nhờ lực biến thiên điều hoà chuyển đổi
Cũng giống như vô cùng sáng và tối
ảnh hưởng nhau mà pha sáng pha tối
biến thiên thành chuỗi tương luân sáng tối

Hiện tượng là một quy chiếu bất kì
Xét trong cùng một hệ luật không đổi
Tự do biến thiên trong trường tuyệt đối.
Đa tượng hoá phát sinh ra tương đối.