Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/11/2014 08:42, số lượt xem: 508

Gấp rồi hơi thở mù soa
Thơm hương chăng đã nhạt nhoà trong anh?
Cỗi cằn hoạ tiết rối quanh
Chun từng chỉ bạc bong mành vải thưa
Sợi gòn loang vết son xưa
Tơ voan bợt mối thêu thùa mung lung
Chợt oà mắt ướt mi nhung
Môi ươn ướt gợn mơ mùng
Hôn lên dấu cũ ngại ngùng
Xanh em trắng xoá điệp trùng khói sương