Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 23/07/2014 11:51, số lượt xem: 447

Ấu em lay lắc cành non
Hoe mi nhấp nhánh lon ton dậu hoè
Xoe tay ấp ánh lập loè
Nháy âm sắc sánh nhập nhoè nhá nhem
Thả vào quanh quất sương đêm
Thả vào thưa thớt thèm lèm cỏ thia
Rê từng hoang hoét hanh hoe
Xê xua rậm rịt rò rè rong rêu
Bập bùng ngõ hẻm vòng veo
Ngong ngoe máy mắt sẽ vèo sao sa...
Chợt oà lốm đốm oang oa...
Ngòng ngoèo mơ vệt loang loa... giữa trời.