Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/09/2014 16:31, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Quân Vĩ Cương vào 21/06/2015 16:33, số lượt xem: 457

Đạo là khí huyết vô hình...ở giữa vạn vật
Không thấy Đạo thì chỉ thấy mọi vật chất rời rạc, vô nghĩa và trống rỗng
Không thấy Đạo thì chỉ thấy nơi nơi chất đầy mâu thuẫn
Không thấy Đạo thì chỉ nhìn thấy tranh giành và giết chóc

Đạo là vô hình thống nhất vạn hữu.
Đạo là hệ luật dẫn dắt vạn vật
Mạch liên kết các tồn tại rời rạc, hỗn độn - tạm mường tượng là Đạo
Đường lỗi thống nhất mọi hiện tượng - tạm mơ hồ là Đạo

Đạo là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc
Đạo là nguyên nhân cũng là kết quả
Đạo có sẵn mà như không có sẵn

Nếu vô hình cứng rắn như đá thì mới chỉ là một nửa Đạo
Nếu vô hình mềm dẻo như nước thì mới chỉ là một nửa Đạo
Đạo là khí thể bao trùm thống nhất vẹn nguyên...