Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
9 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Phương Xích Lô (11 bài)
- Tuệ Thiền (122 bài)
- Tạ Nghi Lễ (11 bài)
- Nhật Chiêu (3 bài)
- Song Hảo (5 bài)
Tạo ngày 22/11/2018 10:18 bởi hongha83
Quán Vi Miên (1951-) bút danh La Quán Miên, là dịch giả, nhà thơ và nhà văn Việt Nam. Ông quê ở Nghệ An, dân tộc Thái. Đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm Volgagrad, Liên bang Nga. Ông nguyên là giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Quán Vi Miên là hội viên Hội nhà văn Việt Nam năm 1998, hội viên Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. Đã xuất bản khoảng 30 đầu sách gồm thơ, văn, khảo cứu... Các bản dịch thơ văn đã được giới thiệu một số trên báo chí địa phương và trung ương.

 

Thơ dịch tác giả khác