Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Mặc Am vào 05/09/2020 17:06

讀吳越春秋

猶來吳越盡須慚,
背德違盟又信讒。
宰嚭一言終殺伍,
大夫七事只須三。
功成獻壽歌飄雪,
誰愛扁舟水似藍。
今日雄圖又何在,
野花香徑鳥喃喃。

 

Độc “Ngô Việt xuân thu”

Do lai Ngô Việt tận tu tàm,
Bội đức vi minh hựu tín sàm.
Tể Phỉ nhất ngôn chung sát Ngũ,
Đại phu thất sự chỉ tu tam.
Công thành hiến thọ ca phiêu tuyết,
Thuỳ ái thiên chu thuỷ tự lam.
Kim nhật hùng đồ hựu hà tại,
Dã hoa hương kính điểu nam nam.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Ngô, Việt xưa nay đáng thẹn mà
Bội thề, bỏ đức, chuộng gièm pha
Bá Phỉ một lời đâm Tướng quốc
Đại phu bảy thuật chỉ cần ba
Nên công chúc thọ, ca mây tuyết
Ai thích thuyền con, nước biếc xa
Giờ đây bá nghiệp còn chăng tá
Ríu rít chim kêu giữa cỏ hoa


Nguồn: Ngô Việt xuân thu, Ngô Trần Trung Nghĩa dịch, NXB Văn học, 2020
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xưa nay Ngô, Việt thẹn thay,
Bội thề, bỏ đức, chuộng bày gièm pha.
Một lời Bá Phỉ hại nhà,
Đại phu bảy thuật chỉ ba được rồi.
Nên công chúc thọ ca thôi,
Thuyền con ai thích, nước trời biếc xa,
Giờ đây bá nghiệp chăng là,
Chim kêu ríu rít cỏ hoa giữa đời.

11.00
Trả lời