寄夫

我婿去重湖,
臨窗泣血書。
慇懃憑燕翼,
寄與薄情夫。

 

Ký phu

Ngã tế khứ trùng hồ,
Lâm song khấp huyết thư.
Ân cần bằng yến dực,
Ký dữ bạc tình phu.

 

Dịch nghĩa

Chồng tôi đi hết hồ này tới hồ khác,
Tới bên song cửa, khóc ra máu để viết thư này.
Nhờ cánh chim én,
Gửi tới người chồng bạc tình.


Tương truyền chồng tác giả là Nhậm Tông bận buôn bán trên sông Tương, nhiều năm liền không về nhà. Bà làm bài thơ này rồi buộc vào chân chim én, thả bay đi. Tình cờ, Nhậm Tông có việc phải đến Kinh Châu, chim én tự nhiên đậu ngay bên cạnh. Ông thấy chân én có buộc thư, mở ra xem, thì là thơ của vợ. Năm sau ông về nhà.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chồng tôi đi hồ này hồ khác
Tôi bên song khóc viết thư này
Nhờ chim én khéo lượn bay
Trao người chồng bạc mau quay về nhà

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chồng đi biền biệt sông hồ
Nhớ ai nước mắt chưa khô trên giường
Ước mình có cánh như chim
Để bay đến chốn cái anh bạc tình

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chồng em đi khắp sông hồ
Bên song lệ máu viết thơ mấy hàng
Ân cần nhờ cánh yến mang
Vì em gửi tới tình lang nhạt lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chồng tôi biền biệt chốn sông hồ,
Để viết thư này khóc máu khô.
Song cửa tới bên, nhờ cánh én,
Gửi người chồng hỡi! bạc tình hờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời