Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/08/2012 18:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 13/08/2012 18:47

Thược dược gió bay màu tuý vũ
Hải đường sương tỉnh giấc xuân tiêu
Con oanh năm ngoái không về nữa
Sắc liễu xanh xao tiếng địch chiều


Nguồn: Quách Tấn, Đọng bóng chiều (thơ), NXB Phương Đông, 2011