Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2018 21:45

Vừa mới hôm nào em với anh,
Mở chồng sách cũ vạc sang canh:
Nghìn thu tâm sự thương người trước,
Một mối văn chương cảm phận mình...
Chừ đã cách xa trời mỗi cõi!
Biết đâu tìm gặp đá ba sinh?
Bên mồ nắm trấu riêng sùi sụt
Nhen bóng hoàng hôn đóm lửa xanh.


Nguồn: Quách Tấn, Mùa cổ điển (tái bản lần thứ 1), NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1960