Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Đà Lạt (68)

Đăng bởi hảo liễu vào 23/02/2015 13:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 23/02/2015 13:58

Thị thành pha lẫn thú lâm tuyền
Rảo bước ngờ như đến cõi tiên
Hoa cỏ vẽ vời tranh thuỷ mạc
Lâu đài tô điểm cảnh thiên nhiên
Non cao nước chảy thơ đầy túi
Gió mát trăng trong rượu nặng thuyền
Qua lại bốn mùa xuân cả bốn
Người nầy cảnh ấy hẳn nhân duyên


Nguồn: Phụ nữ tân văn, số 93, ngày 30-7-1931