Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2018 21:50

Dạy học không xong bị thải hồi,
Nuôi gà thắt gióng kế sinh nhai.
Biết rằng tội ấy rằng công ấy?
Miễn khỏi cầu ai khỏi luỵ ai.
Tình bận nước non canh đỗ vũ,
Đời riêng thơ mộng gác liêu trai.
Mơ màng bốn bể duyên tri ngộ,
Hiu hắt vườn quê một nhánh mai.


Phú Phong, 1952

Nguồn: Quách Tấn, Mùa cổ điển (tái bản lần thứ 1), NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1960