Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2012 21:29

Theo mộng đêm đêm tình gặp gỡ
Đêm nay tình lạ mộng đêm xưa
Tình xưa thương tưởng về thăm mộng
Mộng biết còn như buổi tiễn đưa


Nguồn: Đọng bóng chiều (thơ), Quách Tấn, NXB Phương Đông, 2011