Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2012 21:33

Máy cửi nhà bên khép đã lâu
Còn nghe tiếng ác rụng canh thâu
Không tình không nghĩa sao thương nhớ?
Ngọn bấc khêu sương lạnh trắng đầu


Nguồn: Quách Tấn, Đọng bóng chiều (thơ), NXB Phương Đông, 2011