Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 13/06/2019 09:31

Thấy cuộc nhân duyên luống nực cười
Chồng ba mươi chẵn vợ năm mươi!
Đưa duyên vợ những khen bà nguyệt,
Định số chồng riêng oán lão trời.
Chồng dãi gió sương mong tóc bạc,
Vợ lo son phấn điểm da mồi.
Trăm năm thiên hạ rằng tiên đấy,
Nghĩ kĩ trần gian dễ mấy đôi.


Nguồn:
1. Quách Tấn, Mùa cổ điển, NXB Thuỵ Ký, 1941
2. Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại - quyển thượng, NXB Xuân Thu tái bản, 1990