Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2018 21:44

Thân không hò hẹn bước giang hồ,
Để lẻ hoa vàng tiết rụng ngô!
Chăn gối trễ tràng đêm thất tịch,
Gió trăng chờn chợ bến hoàng đô.
Xuân tàn ngọn sáp tâm còn bén,
Thu ấm lò nghê đức chẳng cô.
Đành cũng nước mây niềm cố lý,
Mừng tin sương sóng tạnh đầm Ô.


Huế, 1946

Nguồn: Quách Tấn, Mùa cổ điển (tái bản lần thứ 1), NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1960