Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/08/2012 20:47

Sương vọng sầu theo nhạn hải tần
Trì trìu sắc cỏ lệ giai nhân
Gió thu ý muốn nguôi lòng khách
Tiếng địch ngàn xa thổi lại gần


Nguồn: Quách Tấn, Đọng bóng chiều (thơ), NXB Phương Đông, 2011