Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/12/2018 22:12

Lầu xuân ổ phụng giá xem thường,
Một túp lều tranh ẩn nắng sương.
Lối chẹt lờ mờ rêu thế sự,
Song thưa ngào ngạt gió văn chương.
In màu đạm bạc mây qua chái,
Vẽ nét thanh cao liễu nép tường.
Bên luống cúc già vầy thú cũ,
Ra về sống áo đượm mùi hương.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]