Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/08/2012 20:53

Trăng nửa giàn hương sương nửa giàn
Đàn treo vắng vẻ lệ quan san
Vô tình đôi giọt hoa sa gió
Lay động niềm xưa rung phiếm loan


Nguồn: Quách Tấn, Đọng bóng chiều (thơ), NXB Phương Đông, 2011