Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2012 20:53

Trăng nửa giàn hương sương nửa giàn
Đàn treo vắng vẻ lệ quan san
Vô tình đôi giọt hoa sa gió
Lay động niềm xưa rung phiếm loan


Nguồn: Đọng bóng chiều (thơ), Quách Tấn, NXB Phương Đông, 2011