Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2012 21:28

Tàu chuối vườn bên rụng giọt khuya
Khôn ngăn hồn mộng dứt ra về
Mộng về ta ở thương nhau quá
Trăng nửa vòng thu gió bốn bề


Nguồn: Đọng bóng chiều (thơ), Quách Tấn, NXB Phương Đông, 2011