Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2012 21:28

Tàu chuối vườn bên rụng giọt khuya
Khôn ngăn hồn mộng dứt ra về
Mộng về ta ở thương nhau quá
Trăng nửa vòng thu gió bốn bề


Nguồn: Quách Tấn, Đọng bóng chiều (thơ), NXB Phương Đông, 2011