Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2012 21:42

Áo mỏng khôn ngừa trận bắc phong
Song mây tạm khép cánh thơ phòng
Ngoài trời đêm rụng bao sương lá
Nến thắp tâm tư một điểm hồng


Nguồn: Đọng bóng chiều (thơ), Quách Tấn, NXB Phương Đông, 2011