Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 12/06/2019 09:29

Tóc bạc phơ đầu mắt đã nheo,
Tình xuân buổi gái vẫn còn đeo!
Song chiều ngấp nghé đưa thư nhạn,
Chợ sớm chàng ràng trả giá heo.
Điềm trước đã xui chùa quạ đậu,
Thân già chi để cột làng treo.
Duyên may gặp gỡ chường trai trẻ
Bõ lúc phòng thu ngọn gió vèo.


Nguồn:
1. Quách Tấn, Mùa cổ điển, NXB Thuỵ Ký, 1941
2. Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại - quyển thượng, NXB Xuân Thu tái bản, 1990