11.00
4 bài thơ
Tạo ngày 29/10/2015 08:28 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Một tấm lòng (1939), có lời tựa của Tản Đà và bạt của Hàn Mặc Tử.