Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/08/2012 18:58

Rêu xanh nhàu nhọ nếp tàn y
Duyên nhạt vàng son áng ngự thi
Nỡ để nghìn sau thương nhớ quạnh
Nối dài tơ liễu bóng tà huy


Nguồn: Quách Tấn, Đọng bóng chiều (thơ), NXB Phương Đông, 2011