Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 13/06/2019 09:31

À! ra mình mới ngoại hai mươi,
Mà cũng chua cay đủ với người.
Lúc hứng ngửa nghiêng trời đất rộng,
Cơn buồn xáo trộn cổ kim chơi.
Mấy phen chìm nổi thây cha kiếp
Những tiếng khen chê mặc mẹ đời.
Còn đặng bảy mươi chín tuổi nữa
Ngang tàng cho thoả chí làm trai.


1929

Nguồn:
1. Quách Tấn, Mùa cổ điển, NXB Thuỵ Ký, 1941
2. Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại - quyển thượng, NXB Xuân Thu tái bản, 1990