Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2012 21:30

(Tặng Việt Tuỷ)

Rừng thu sống sót một cành xuân
Nhạn lạc đàn qua tạm nghỉ chân
Móng nhọn vô tình in mấy vết
Gió mưa ngày một khắc sâu dần


Nguồn:
1. Quách Tấn, Mùa cổ điển, NXB Thuỵ Ký, 1941
2. Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại - quyển thượng, NXB Xuân Thu tái bản, 1990
3. Quách Tấn, Đọng bóng chiều (thơ), NXB Phương Đông, 2011