Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2018 21:47

Sâu núi cao sông trải đã thừa,
Phú Phong rày với Phú Ân xưa:
Đôi chồng sách cũ vui thầy bạn,
Một mái nhà tranh ẩn nắng mưa.
Hoa dại vấn vương tình nẻo quạnh,
Chim rừng len lỏi mộng song trưa.
Khi buồn tựa cửa trông ngàn biếc,
Mây ráng trời thu ngọn gió đưa...


Phú Phong, 1946

Nguồn: Quách Tấn, Mùa cổ điển (tái bản lần thứ 1), NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1960