Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/08/2012 20:50

Tặng Cao Hữu Hoành

Lặng lẽ cây sương trở gió ngàn
Trăng tà đôi giọt rụng lang can
Chùa xa riêng cảm đêm thu quạnh
Vần kệ ngân đưa giấc mộng tàn


Nguồn: Quách Tấn, Đọng bóng chiều (thơ), NXB Phương Đông, 2011