Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2012 20:50

Tặng Cao Hữu Hoành

Lặng lẽ cây sương trở gió ngàn
Trăng tà đôi giọt rụng lang can
Chùa xa riêng cảm đêm thu quạnh
Vần kệ ngân đưa giấc mộng tàn


Nguồn: Đọng bóng chiều (thơ), Quách Tấn, NXB Phương Đông, 2011