Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2012 22:03

Từ mối tương tri vướng ruột tằm
Tình chung mây ráng phút mười năm
Đêm qua gối mộng tràn thương nhớ
Thấm tận lòng nhau hiện đến thăm


Nguồn: Quách Tấn, Đọng bóng chiều (thơ), NXB Phương Đông, 2011