Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/08/2012 20:55

Tặng Phan Văn Dật

Muôn dặm tình xuân tin đã sang
Thềm mai sương nhuốm mộng chưa vàng
Gởi lòng nỡ mượn hương vườn khác
Thà giấc cung trung ngỡ phụ phàng


Nguồn: Quách Tấn, Đọng bóng chiều (thơ), NXB Phương Đông, 2011