Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2012 20:55

Tặng Phan Văn Dật

Muôn dặm tình xuân tin đã sang
Thềm mai sương nhuốm mộng chưa vàng
Gởi lòng nỡ mượn hương vườn khác
Thà giấc cung trung ngỡ phụ phàng


Nguồn: Đọng bóng chiều (thơ), Quách Tấn, NXB Phương Đông, 2011