Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 30/07/2007 09:05

Thanh thanh lài nở ngọc
Trà thấm vị bình minh
Đảy chén màu thu lọc
Mây trôi dòng thuỷ tinh.