Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2018 21:52

Sông chiều đã vắng khách sang ngang,
Năm tới ngày lui bước ngỡ ngàng.
Nguồn biển tấc lòng chung đất nước,
Bến bờ chút nghĩa cách đò giang!
Gió dồn mặt sóng hơi thu quạnh.
Buồm cuốn theo mây ánh nắng vàng.
Thân thế ví không hồ hải đặng,
Hoa đào mong rắc nẻo ngư lang.


Phú Phong, 1954

Nguồn: Quách Tấn, Mùa cổ điển (tái bản lần thứ 1), NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1960