Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/12/2015 08:47

Việc khác thường hay chẳng khác thường
Miễn lòng chung thuỷ với văn chương
Tơ chưa ráo ruột tằm chưa nhộng
Song vẫn còn mai mộng vẫn hương
Lấy đó làm vui cơn đắc thất
Hơi đâu mà khóc chuyện tang thương
Chung trà pha ấm đêm tâm sự
Chầm chậm trăng lên khỏi ngọn tường.