Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2018 21:43

Đưa nhau nước biếc trổ phù dung,
Rụng mấy mùa hoa bỗng tái phùng.
Muôn dặm bèo mây duyên cũ mới,
Nửa đời dâu bể nỗi riêng chung.
Vườn nương xuân muộn trao đằm thắm,
Chén rót trăng khuya luống ngại ngùng.
Bừng tỉnh giấc say trời chửa sáng,
Địch chiều như đã vẳng bên sông!


Nguồn: Quách Tấn, Mùa cổ điển (tái bản lần thứ 1), NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1960