Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/12/2015 08:47

Song song đôi tháp giáp đôi cầu
Tháp cổ cầu kim chung bể dâu
Gió bụi đi về xe ngựa đó
Sắt son chờ đợi giống nòi đâu
Mơ màng gấm quấn sông trôi mộng
Lạnh lẽo rêu phong vách đọng sầu
Rẽ bước vào thăm lòng bến cũ
Đã còn nguyên vẹn nước còn sâu.