Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2012 21:44

(Tặng Nguyễn Văn Xung)

Đèn tàn bóng mộng lửa buông xanh
Mưa tạnh thềm hương nguyệt trắng mành
Chuyện mấy trăm năm bừng tỉnh dậy
Thương lòng bạch diện khóc thương sinh


Nguồn: Quách Tấn, Đọng bóng chiều (thơ), NXB Phương Đông, 2011