Bên Nam Âu xưa Shelley chết chìm
Nhiếp Nhĩ nay chết chìm nơi Đông đảo
Cùng đều là thiên tài của nhân dân
Nay chúng ta nơi chân trời ai điếu

Mọi người đều yêu thích tiếng ca anh
Quần chúng đang mê, chờ anh gọi dậy
Thần biển kia sao ngươi nỡ đành hanh
Cướp của thế hệ ta con người ấy

Nhiếp Nhĩ ơi, nhạc thủ của chúng tôi
Tiếng đàn anh mãi ngân trong quần chúng
Chúng tôi đang giành lấy ngày mai
Để đền đáp lời ca anh vang vọng


Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)