Đấy anh xem, tôi xiết bao mộc mạc
Chẳng có gì là trang sức mảy may
Tôi mến yêu những dân thợ, dân cày
Họ như nhộng, mình trần, chân đất

Tôi cũng như nhộng, mình trần, chân đất
Tôi hằn thù những giai cấp giàu sang:
Chúng nó "đẹp", chúng nó yêu "vẻ đẹp"
Khắp thân hình lụa là, châu báu, phấn hương

Tôi là thơ, đây lời tôi tuyên bố
Giai cấp tôi là thuộc về nghèo khổ
Nhưng tôi thấy mình còn chút yếu mềm
Tôi phải trải qua một phen bùng nổ

Có lẽ bởi sức tôi vừa khôi phục
Khí phách tôi chưa dồi dào như trước
Tôi ước mong rồi sẽ được một hôm
Tôi thét gào như một cơn bão táp

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)