Thuyền đỗ bờ nằm ngắm sóng mây trôi
Chèo đi rồi, còn ông chài nguyên thủy
Rừng thông bơi trong ánh mặt trời
Đều cười nói rằng xuân đã tới!

Tâm hồn ta ơi! Mùa xuân đã tới!
Hãy học vươn cao vút tựa cây rừng!
Cứ tự do, vững vàng, rắn rỏi
Vươn lên trời xanh thẳm mênh mông

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)