Ngươi như lưỡi liềm vàng mạ, Trăng ơi!
Ngươi đẵn ngả những cây thông trên biển
Ôi, ta cũng bị ngươi đẵn ngã rồi!

Ngươi phải chăng kem giải khát, Mây ơi!
Ta làm sao nuốt được ngươi vào họng
Để giải lòng ta tựa lửa sôi ?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)