Một đàn em nhỏ
Ngồi trước thềm vui chơi
Đôi bàn tay nhịp nhàng vỗ vỗ
Lại vươn lên chỉ trỏ bầu trời

Ánh chiều còn rọi lại
Toả hồng nhạt đó đây
Thì ra liềm trăng vàng chói
Đã hiện khoảng trời tây

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)