Con nhìn trăng mới
Xa trỏ bầu trời
Biết hồn con bay tới
Cung Quảng Hàn dạo chơi

Con nhìn biển lặng
Bắt chước biển gào
Biết lòng con phiêu lãng
Theo sóng biển dạt dào

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)