Ôi mạch đập nơi đô hội lớn!
Ôi tiếng hô hào sự sống!
Đang đánh, đang kêu, đang thổi...
Đang phun, đang bay, đang nhảy...
Bốn phương trời, màn khói đã mịt mù
Tim ta ơi, sắp nhảy rời lồng ngực!
Ô, sóng núi, sống nhà mái ngói
Đang cuộn dâng, đang cuộn dâng, đang cuộn dâng, ôi!
Bản giao hưởng đàn rung sáo thổi
Ôi buổi thành hôn Tạo hoá với Cõi Người
Bờ biển cong cong như cánh cung thần Cupid!
sinh mạng người là tên, trên bờ biển bắn đi!
Eo biển đen ngòm, tàu đậu, tàu đi, đếm mãi không thôi!
Những đoá mẫu đơn đen nở trên từng ống khói
Ôi, những danh hoa của thế kỷ hai mươi!
Ô, bà mẹ nghiêm của văn minh cận đại!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)