Một con đê dài
Cách ngăn thành hai thế giới
Trong đê là cảnh thời trung thế kỷ
Ngoài đê là biển máu phái vị lai

Biển máu rùng rợn
Biển máu hỗn độn
Biển máu đầy xương trắng dâng cao
Biển máu đầy quỷ khóc thần gào
Ánh mặt trời chiếu vào vàng úa
Đây thế giới tới ngày sụp đổ
Đại lục, chìm xuống biển chăng!


Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)