Trung Triều kết bạn tự nghìn xưa
Sát cánh kề vai tựa ruột rà
Giữ nước giữ nhà cùng chống giặc
Anh hùng máu thắm nhuộm tươi cờ


Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)