Vầng dương đứng đỉnh đầu!
Thái Bình Dương mênh mang trầm hùng diễn tấu!
Muôn dạng trập trùng, quay tròn điệu vũ!
Tôi giỡn sóng giữa làn ca múa!
Máu tôi dâng cùng sóng biển
Tim tôi rực với lửa trời
Bao cáu ghét bụi trần từ thuở sinh tôi
Sớm đã hoàn toàn rửa sạch!
Tôi hôm nay như con ve lột xác
Kêu to lên trong ánh nắng chói chang:

Uy nghi ánh sáng Thái dương
Sẽ khiến cả vũ trụ này tan chảy!
Mau lên! Anh em hỡi!
Mau tới cùng sóng biển đùa vui!
Nhân khi sóng máu ta đang dâng đầy
Nhân khi lửa tim ta đang rực cháy
Mau hoàn toàn rửa sạch chiếc túi da
Cũ kỹ, thối tha!
Xã hội này đổi mới
Trông ở chúng ta!


Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)